ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS/ PROJECT OFFICER POSITION AT YEU CYPRUS

***English text follows*** Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για πρόσληψη. H θέση θα έχει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Το συμβόλαιο θα…