ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS

***English text follows*** Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για άμεση πρόσληψη σε βάση μερικής απασχόλησης ( 6 ώρες). Το συμβόλαιο…