ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS

***English text follows*** Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για άμεση πρόσληψη σε βάση μερικής απασχόλησης ( 6 ώρες). Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Κύρια καθήκοντα: Συγγραφή Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων προς λήψη χρηματοδότησης Υλοποίηση, συντονισμός, συγγραφή και υποβολή απολογισμών και […]

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤON ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥEU CYPRUS Read More »