Πλατφόρμα WYRED

*** English text follows***
Είσαι νέος, 18 έως 30 ετών; Θέλεις να ακουστεί η φωνή σου σχετικά με τα τρία ακόλουθα θέματα:
#metoo ( σεξουαλικές διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση),
Plastic beach (Where does all the plastic go when we throw it away?) και
Tolerance ( Ανοχή).
Θέλεις να γίνεις μέρος της πλατφόρμας WYRED! Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στο infopack και στην ιστοσελίδα του WYRED!
————————————————————————————————————————————–
Are you between 18 and 30 years old? Do you want your voice to be heard in relation to the following topics?
#metoo (Sexual discrimination, harassment and abuse),
Plastic beach (Where does all the plastic go when we throw it away?) and
Tolerance
Do you want to join the platform WYRED? You can find more info in the infopack and the website of WYRED!
Scroll to Top
Skip to content